Sempozyuma Davet Edilen Bilim Insanları

Prof. Dr. Halil İnalcık (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet İpşirli (Fatih Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (Emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Ali Akyıldız (29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Cezmi Eraslan (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Tuncel (Emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Ali Arslan (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Evgeni R. Radushev (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Özer Ergenç (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Necdet Öztürk (Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Heath W. Lowry (Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Christoph K. Neumann (München Ludwig-Maximilians Universtat, Institut für den Nahen und Mittleren Osten Fachbereich Turkologie)

Prof. Dr. Evangelia Balta  (National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research, Department of Neohellenic Research) 

Prof. Dr. İbrahim Sezgin (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Suriya Faruqi (Fatih Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan Keskinkılıç (Fatih Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Ayışığı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Neşe Atik (Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin Sarıoğlu (Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Prof. Dr. Yaşar Şenler (Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Melahat Tüzün (Namık Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Budak (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı)

Doç.Dr. Janos  Hovari  (Macaristan Büyükelçisi)

Doç. Dr. Orlin Sabev (Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences)

Doç. Dr. Nurettin Gemici (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Zekai Mete (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Numan Elibol (Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Topal (Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Fahri Yetim (Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Kâmil Çolak (Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ercan Karakoç (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Alpaslan Demir (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Ümit Ekin (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Recep Karacakaya (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Tuğba Kiper (Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Tibor F. Tóth  (Macar Bilimler Akademisi Merkezi Emeritus Mesleki Baş Danışmanı)

Yrd. Doç. Dr. Sıddık Çalık (Yıldırım Bayezit Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Samettin Başol (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hacer Ateş (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Meltem Aydın-Lokman Aydın (Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Margarita Koleva Dobreva (Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences)

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sütçü (Namık Kemal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Aydın (Namık Kemal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ensar Yılmaz (Namık Kemal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kaya  (Namık Kemal Üniversitesi)

Okt. Hatice Bayraktar (Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Ali Osman Çınarlı (BOA)

Dr. Mehmet Güneş (BOA)

Öğr. Gör. Dilber Yıldız (Namık Kemal Üniversitesi)

Öğr. Gör. Nazan Özcan - Öğr. Gör. Sema Özhan (Namık Kemal Üniversitesi)

Kemal Gurulkan (BOA)

Mehmet Serez (Yerel Tarihçi)

Münir Satkın (Yerel Tarihçi)

Himmet Kanal (MEB)

Cenk Doğan (MEB)

Necat Çetin (MEB)

Teoman Ağar 

Çağhan Sarı 

 

** Sempozyuma Davet Edilen Bilim İnsanlarının Sunacakları Bildiriler **

Adı-Soyadı

Bildiri Başlığı

Prof. Dr. Halil İnalcık

 

Prof. Dr. Mehmet İpşirli

Balkanlar’daki Osmanlı Varlığı Unutulabilir Mi?

Prof. Dr. Ali Akyıldız

 

Prof. Dr. Cezmi Eraslan

Mütareke Dönemi Tekirdağı'nda Yunan Faaliyetleri

Prof. Dr. Metin Tuncel

Kıyı Taraça Yerleşim Yerlerine Bir Örnek: Tekirdağ

Prof. Dr. Ali Arslan

 

Prof. Dr. Evgeni R. Radushev

 

Prof. Dr. Özer Ergenç

 

Prof. Dr. Necdet Öztürk

Orhan Gazi Oğlu Süleyman Paşa (15.Yüzyıl Osmanlı Kroniklerine Göre)

Prof. Dr. Heath W. Lowry

Tekirdağ'da Yeme-İçme Kültürü

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

İslamiyetten Önce Türk boylarının Trakya'ya Gelişlerinin Tarihi Rolleri

Prof. Dr. Esin Sarıoğlu-Öğr. Gör. Dilber Yıldız

Karacakılavuz Dokumalarının Günümüz Tekstil ve Modasına Uyarlanması

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Tarihöncesi Dönemde Tekirdağ

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar 

Eskiçağda Tekirdağ

Prof. Dr. Christoph K. Neumann 

 

Prof. Dr. Evangelia Balta

 

Prof. Dr. İbrahim Sezgin

Malkara Kazası'nda Yer İsimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk

Rumeli'de bir Osmanlı Şehzadesi: Süleyman Paşa

Prof. Dr. Suriya Faruqi 

İstanbul'un İaşe Temininde ve Lojistik Merkez Olarak Tekirdağ

Prof. Dr. Erdoğan Keskinkılıç

II. Abdülhamid Döneminde Tekirdağ'da Gayrimüslim ve Misyoner Okulları

Prof. Dr. Metin Ayışığı

Mütareke Dönemi Doğu Trakya’da Yunan Mezalimi Üzerine Bazı Belgeler

Prof. Dr. Neşe Atik

Tekirdağ’da Arkeolojik Çalışmalar

Doç. Dr. Mustafa Budak

Arşiv-Tarih Bağlamında Osmanlı Arşivinde Tekirdağ

Doç.Dr. Janos Hovari

II. Ferenc Rákóczi ve Maiyetindekiler

Doç. Dr. Orlin Sabev

 Tekirdağ'da Macar Mülteciler ve İbrahim Müteferrika

Doç. Dr. Nurettin Gemici

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tekirdağ

Doç. Dr. Zekai Mete

Tekirdağ Art Alanında Bir Kasabanın Kuruluş Hikâyesi: Saray Kazası ve Çevresinde İskânın Tarihî Seyri

Doç. Dr. Numan Elibol

Batılı Seyyah ve Gözlemcilerin Eserlerinde Tekirdağ (18.-19. Yüzyıllar)

Doç. Dr. Mehmet Topal

Osmanlı Sultanlarının Av Seferlerinde Tekirdağ’ın Yeri

Doç. Dr. Fahri Yetim

Nüfus Mübadelesi ve Tekirdağ

Doç. Dr. Kâmil Çolak

Tekirdağ'da Tekke ve Zaviyeler

Doç. Dr. Ercan Karakoç- Türay Yayla

Cumhuriyet Meclislerinde Tekirdağ Temsilcileri

Doç. Dr. Alpaslan Demir

XV-XVI. Yüzyıllarda İnebazar Şahıs Adları Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Ümit Ekin

XVII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Rodoscuk'ta Gıda Fiyatları

Doç. Dr. Recep Karacakaya

II. Meşrutiyet Döneminde Tekirdağ Ermenileri 1908-1918

Doç. Dr. Cavid Qasımov

Azerbaycan  Tarihçiliğinde Osmanlı’nın Rumeli Fetihleri ve Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa

Dr. Tibor F. Tóth  

XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başına Ait Macar Görsel Sanatlarında Tekirdağ (Rodostó)’ın Tasviri

Yrd. Doç. Dr. Sıddık Çalık

XV-XVII. Yüzyıllar'da Tekürdağı ve Çevresinde Müsellem Teşkilatının Tatbiki

Yrd. Doç. Dr. Samettin Başol

Tekirdağ İnecik'te Bir Paşa Vakfı: Timurtaş Paşaoğlu Umur Bey'in Az Bilinen Hayratı

Yrd. Doç. Dr. Hacer Ateş

XV.-XVI. Yüzyıllarda Rodoscuk Çarşıları: Mekân Değerlendirmesi ve Şehirleşmeye Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Meltem Aydın-Lokman Aydın

Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyılda Tekirdağ'ın Nüfus Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Margarita Koleva Dobreva

Bulgaristan Milli Kütüphanesi Oryantal Bölümünde Tekirdağ Fonu

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir

Çanakkale Savaşlarında Tekirdağ

Yrd. Doç.Dr. Cafer Ulu

Tekirdağlı Devlet Adamları

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sütçü

Tekirdağ Doğumlu Muhalif Yazar: Şinasi İlhan Tarus ve Tiyatro Eserleri

Yrd. Doç. Dr. Ensar Yılmaz 

1946-1961 Seçimlerinde Tekirdağ

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kaya

Tekirdağlı Divan Şairleri

Doç. Dr. Tuğba Kiper

Tekirdağ Kentsel Sit Alanının Korunmasına Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Aydın

Bir Yabancı Gözüyle 18. Yüzyılda Tekirdağ: Kelemen Mikes'in "Türkiye Mektupları"

Yrd. Doç. Dr. Fatih Köse

Tekirdağ Rüstem Paşa Camii Grafitileri

Dr. Ali Osman Çınar

Nizam-ı Cedid'ten Tanzimat'a Tekirdağ'da Ayanlar

Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın

"Mondros'tan Mudanya'ya Müttefiklerarası Görüşmeler ve Anlaşmalarda Trakya Sınırı Meselesi ve Tekirdağ'ın Konumu"

Öğr. Gör Nazan Özcan - Öğr. Gör. Sema Özhan

Tekirdağ İli Dokumalarının İncelenmesi ve Giysi Tasarımında Kullanılması

Kemal Gurulkan

Bir Kırım Tatarları İskan Bölgesi Olarak Tekirdağ

Öğr.Gör. Nuran Koltuk

Balkan Savaşlarında Tekirdağ'ın İşgali

Öğr. Gör. Ayşe Alev Direr Akhan

Gelibolu'daki Süleymanpaşa Camii ve Türbesi

Öğr. Gör. Hatice Bayraktar  

Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Tekirdağ Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı

Mehmet Serez

Tarihi Tekirdağ Çeşmeleri

Cenk Doğan

Tekirdağ Eski Belediye Binası: Geleneğin Çağdaşla Buluşması

Hümmet Kanal

Meşrutiyet Devrinde Tekfurdağı Sancağı’nın İdari Yapısı (1870-1914)

Münir Satkın

Tarihi Tekirdağ Evlerinin Genel Özellikleri 

Necat Çetin

Resmi Belgelere Göre Tekirdağ'dan Çanakkale Harbinde Şehit Olanların Kayıtları Üzerine Analitik İstatistiki İnceleme

Yasin Özdemir

Paylaşılamayan Kilise Tekirdağ Aya Yanni / Surp Ovannis Kilisesi

Dr. Mehmet Güneş

Tanzimat Döneminde Tekirdağ'ın İdari Yapısı

Teoman Ağar 

"La Furtuna" Hatıralarda Yaşayan Gidenler

Çağhan Sarı

Tekirdağ Halkevi