Konular

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin şehrimizin tarihi ve tarihî mirasıyla ilgili olmasına özen gösterilecek, sadece tarih, arkeoloji ve sanat tarihi bilim dalları ile sınırlı tutulmasına dikkat edilecektir. Buna göre,
  • Tekirdağ’ın Tarihi
  • Süleyman Paşa ve Tekirdağ
  • Tekirdağ’ın tarihsel sanat ve mimarisi
gibi konularla ilgili tebliğler kabul edilecektir.