ULUSLARARASI TEKİRDAĞ TARİHİ SEMPOZYUM PROGRAMI

26 MART 2015 / REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU

09:00-09:30                                             Sempozyum Kayıt

        09:30-10:15                                Açılış Konuşması, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

Ekrem EŞKİNAT

Süleymanpaşa Belediye Başkanı

Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyük Şehir Belediye Başkanı

Enver SALİHOĞLU

Tekirdağ Valisi

I.OTURUM

10:30-12:00

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Prof. Dr. Halil İNALCIK

Trakya’nın Fethi’nin Önemi ve Tekirdağ

Doç. Dr. Cavid QASIMOV

Azerbaycan Tarihçiliğinde Osmanlı’nın    Rumeli Fetihleri ve Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa

Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

Balkanlar’daki Osmanlı Varlığı Unutulabilir mi?

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK

Orhan Gazi Oğlu Süleyman Paşa (15.Yüzyıl Osmanlı Kroniklerine Göre)

Prof. Dr. Bilgehan PAMUK

Rumeli'de bir Osmanlı Şehzadesi: Süleyman Paşa

12:00-12:30          “Arşiv Belgelerinde Tekirdağ’da Ekonomik Hayat” Öğr. Gör. Nuran KOLTUK (NKU Tarih Bölümü

“Çizgilerle Geçmişten Günümüze Tekirdağ” Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü (Proje Sergisi-I)

Sergileri Açılışı                        FUAYE

12:30-13:30 Öğle Yemeği             FUAYE

 

II. OTURUM

13:45-14:45

Morfoloji / Amfi I

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Evgeni RADUSHEV

III. OTURUM

13:45-14:45

Morfoloji / Amfi II

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mehmet İPSİRLİ

IV. OTURUM

13:45-14:45

Morfoloji / Amfi III

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Evangelia BALTA

 

Prof. Dr. Suriya FARUQİ

İstanbul'un İaşe Temininde ve Lojistik Merkez Olarak Tekirdağ

Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Mütareke Dönemi Doğu Trakya’da Yunan Mezalimi Üzerine Bazı Belgeler

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

İslamiyetten Önce Türk boylarının Trakya'ya Gelişlerinin Tarihi Rolleri

 

Prof. Dr. İbrahim SEZGİN

Malkara Kazası'nda Yer İsimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR

Eskiçağda Tekirdağ

Prof. Dr. Metin TUNCEL

Kıyı Taraça Yerleşim Yerlerine Bir Örnek: Tekirdağ

 

Doç. Dr. Mustafa BUDAK

Arşiv-Tarih Bağlamında Osmanlı Arşivinde Tekirdağ

Prof. Dr. Neşe ATİK

Tekirdağ’da Yapılan Arkeolojik Çalışmalar

 Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ-        Turay YAYLA

Cumhuriyet Meclislerinde Tekirdağ Temsilcileri

 

Doç. Dr. Mehmet TOPAL

Osmanlı Sultanlarının Av Seferlerinde Tekirdağ’ın Yeri

Doç. Dr. Ümit EKİN

17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Rodoscuk'ta Gıda Fiyatları

Doç.Dr. Janos HOVARİ

II. Ferenc Rákóczi ve Maiyetindekiler

14:45-15:00                                     Kahve Molası

V. OTURUM

15:00-16:15

Morfoloji / Amfi I

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK

VI. OTURUM

15:00-16:15

Morfoloji / Amfi II

Oturum Başkanı

Prof. Dr. İbrahim SEZGİN

VII. OTURUM

15:00-16:15

Morfoloji / Amfi III

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Murat ATEŞ

Prof. Dr. Erdoğan KESKİNKILIÇ

II. Abdülhamid Döneminde Tekirdağ'da Gayrimüslim ve Misyoner Okulları

Doç. Dr. Recep KARACAKAYA

II. Meşrutiyet Döneminde Tekirdağ Ermenileri 1908-1918

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tekirdağ

Doç. Dr. Tuğba KİPER

Tekirdağ Kentsel Sit Alanının Korunmasına Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Yaklaşım

Doç. Dr. Kâmil ÇOLAK

Tekirdağ'da Tekke ve Zaviyeler

Doç. Dr. Zekai METE

Tekirdağ Art Alanında Bir Kasabanın Kuruluş Hikâyesi: Saray Kazası ve Çevresinde İskânın Tarihî Seyri

Doç. Dr. Fahri YETİM

Nüfus Mübadelesi ve Tekirdağ

Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ

Demokrat Partili Yıllarda Tekirdağ’da Genel Milletvekili  Seçimlerine Katılım, Partilerin  Aday Listeleri ve Seçim Sonuçlarının Türkiye Geneli ile Karşılaştırılması (1946-1957)

Doç. Dr. Numan ELİBOL

Batılı Seyyah ve Gözlemcilerin Eserlerinde Tekirdağ (18.-19. Yüzyıllar)

Yrd. Doç. Dr. Lokman ERDEMİR

Çanakkale Savaşlarında Tekirdağ

Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY

1912 Depreminde Tekirdağ

Doç. Dr. Alpaslan DEMİR

XV-XVI. Yüzyıllarda İnebazar Şahıs Adları Üzerine Bir Değerlendirme

16:15-16:30                                            Kahve Molası

VIII. OTURUM

16:30-17:45

Morfoloji / Amfi I

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

IX. OTURUM

16:30-17:45

Morfoloji / Amfi II

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

X. OTURUM

16:30-17:45

Morfoloji / Amfi III

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Murat YILDIZ 

Yrd. Doç. Veysi AKIN

Mondros'tan Mudanya'ya Müttefiklerarası Görüşmeler ve Anlaşmalarda Trakya Sınırı Meselesi ve Tekirdağ'ın Konumu

Yrd. Doç. Dr. Hacer ATEŞ

XV.-XVI. Yüzyıllarda Rodoscuk Çarşıları: Mekân Değerlendirmesi ve Şehirleşmeye Etkileri

Prof. Dr. E. SARIOĞLU-Öğr. Gör. D. YILDIZ

Karacakılavuz Dokumalarının Günümüz Tekstil ve Modasına Uyarlanması

Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÇALIK

XV-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ ve Çevresinde Müsellem Teşkilatının Tatbiki

Yrd. Doç.Dr. Cafer ULU

XIX. Yüzyılda Tekirdağlı Devlet Memurları

Mehmet SEREZ

Tarihi Tekirdağ Çeşmeleri

Yrd. Doç. Dr. Margarita Koleva DOBREVA

Bulgaristan Milli Kütüphanesi Oryantal Bölümünde Tekirdağ Fonu

Kemal GURULKAN

Bir Kırım Tatarları İskan Bölgesi Olarak Tekirdağ

Dr. Ali Osman ÇINAR

Nizam-ı Cedid'ten Tanzimat'a Tekirdağ'da Ayanlar

Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYA

Tekirdağlı Divan Şairleri

Yrd. Doç. Dr. Meltem-Lokman AYDIN

Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyılda Tekirdağ'ın Nüfus Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL

Tekirdağ İnecik'te Bir Bey Vakfı: Saruca Paşaoğlu Umur Bey'in Az Bilinen Hayratı ve Vakıfları

19:00-21:00               Akşam Yemeği

27 MART 2015 / Cuma

07:30-09:00               Kahvaltı (Ramada Otel)

XI. OTURUM

09:30-10:30

Morfoloji / Amfi I

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Neşe ATİK

XII. OTURUM

09:30-10:30

Morfoloji / Amfi II

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Heath W. LOWRY

XIII. OTURUM

09:30-10:30

Morfoloji / Amfi III

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Tamer DODURGA

Doç. Dr. Orlin SABEV

İbrahim Müteferrika ve Macar Mülteciler

Yrd. Doç. Dr. Yıldız AYDIN

Bir Yabancı Gözüyle 18. Yüzyılda Tekirdağ: Kelemen Mikes'in "Türkiye Mektupları

Doç. Dr. Volkan ERTÜRK

XVI. Yüzyılda Tekirdağ Şehrinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Hakkında Bazı Tespitler

Yrd. Doç. Dr. Tevfik SÜTÇÜ

Tekirdağ Doğumlu Muhalif Yazar: Şinasi İlhan Tarus ve Tiyatro Eserleri

Öğr. Gör N. ÖZCAN-Öğr.Gör. S. ÖZHAN

Tekirdağ İli Dokumalarının İncelenmesi ve Giysi Tasarımında Kullanılması

Dr. Mehmet GÜNEŞ

Tanzimat Döneminde Tekirdağ’ın İdari Yapısı

Öğr.Gör. Nuran KOLTUK

Balkan Savaşlarında Tekirdağ'ın İşgali

Münir SATKIN

Tarihi Tekirdağ Evlerinin Genel Özellikleri 

Öğr. Gör. Ayşe Alev Direr AKHAN

Arşiv Belgeleri Işığında Gazi Süleymanpaşa Türbesi

Teoman AĞAR

“La Furtuna” Hatıralarda Yaşayan Gidenler

Yasin ÖZDEMİR

Paylaşılamayan Kilise Tekirdağ Aya Yanni/Surp Ovannis Kilisesi

Necat ÇETİN

Resmi Belgelere Göre Tekirdağ'dan Çanakkale Harbinde Şehit Olanların Kayıtları Üzerine Analitik İstatistiki İnceleme

Dr. Tibor F. TÓTH  

XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başına Ait Macar Görsel Sanatlarında Tekirdağ (Rodostó)’ın Tasviri

Yrd. Doç. Dr. Uğur ALTUĞ

XV. Yüzyılda Tekirdağ’da Osmanlı Düzeni

Çağhan SARI

Tekirdağ Halkevi

XIV. OTURUM

10:30-11:30

Morfoloji / Amfi I

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Yaşar ŞENLER

Değerlendirme ve Kapanış

11:30-12:00

Morfoloji / Amfi I

Yrd. Doç. Dr. Fatih KÖSE

Tekirdağ Rüstem Paşa Camii Grafitileri

Prof. Dr. Evgeni RADUSHEV

Öğr.Gör. Hatice BAYRAKTAR

Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Tekirdağ Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı

Prof. Dr. Heath LOWRY

Hümmet KANAL

Meşrutiyet Devrinde Tekfurdağı Sancağı’nın İdari Yapısı(1876/1914)

Prof. Dr. Tamer DODURGA

Cenk DOĞAN

Tekirdağ Eski Belediye Binası: Geleneğin Çağdaşla Buluşması

 

 

 

12:00-13:30                   Öğle Yemeği